2008-2011

2011

Lady Jillz (Jillz) – GG A
Lady Jillz (Jillz) – BOS 1e Uitmuntend Dog show Rotterdam
Lady Jillz (Jillz) – European Youth Winner 2011
Lady Jillz (Jillz) – JTG B Certificaat
Lady Jillz (Jillz) – Veldwedstrijd jeugd 2de goed
Lady Jillz (Jillz) – BOS 1e Uitmuntend Dog show Maastricht
Lady Jillz (Jillz) – Veldwedstrijd goed
Lady Jillz (Jillz) – Aanlegproef NGMV Uitmuntend (2e plaats)
Lady Jillz (Jillz) – Luxemburg Jeugd Kampioen
Lady Jillz (Jillz) – Bundesjugendsieger
Lady Jillz (Jillz) – Nederlands Jeugd Kampioen

2010

Lady Jillz (Jillz) – VJP Emsland
Lady Jillz (Jillz) – 2e Uitmuntend Clubmatch NGMV

2009

Mika van het Meekenesch – BOB Martini Dog Show Groningen
Mika van het Meekenesch – BOS BOB Beste Jeugd Teef Dogshow Goes
Mika van het Meekenesch – 2e uitmuntend Clubmatch NGMV
Mika van het Meekenesch – KNJV C diploma
Mika van het Meekenesch – Luxemburgs Kampioen
Mika van het Meekenesch – KNJV C diploma
Mika van het Meekenesch – KNJV B Diploma
Mika van het Meekenesch – GG 1 diploma 3de plaats rasgroep 7 KC GNON
Mika van het Meekenesch – JTG A Cetrificaat

2008

Mika van het Meekenesch – Aanlegproef NGMV Zeer Goed 121pt
Mika van het Meekenesch – Beste Jeugd Teef NGMV Clubmatch