The Large Munsterlander

De Grote Münsterlander behoort tot de langharige Duitse Staande Honden. Staande honden verrichten hun werk voordat er geschoten wordt door het veld met grote slagen af te zoeken, ook wel revieren genoemd. Zodra ze wild ruiken staan ze stil en wijzen ze het aan. Met dit ‘voorstaan’ vertellen ze de jager waar het wild zit. De continentale staande honden, waarvan de Grote Münsterlander er een is, moeten behalve voorstaan ook het geschoten wild terug naar de (voor)jager brengen. Om veldverontrusting te voorkomen, is het belangrijk dat staande honden niet op eigen initiatief achter wild aangaan. Als het wild opgaat en ook als de jager zijn geweer hanteert, moet de staande hond wachten totdat de opdracht tot apport is gegeven.

Grote Münsterlanders hebben een goede neus en zijn spoorvast en worden daarom ook ingezet voor de nazoek op grofwild. De Grote Münsterlander is een krachtige, levendige hond die dankzij zijn vacht en moedige houding uitstekend geschikt is voor de jacht in verschillende terreinen, zoals bos, kreupelhout, moeras, weiland en akkers. Het zijn echte allrounders die zowel voor als na het schot ingezet kunnen worden.

KENMERKEN

De Grote Münsterlander is een krachtige en tegelijk elegante hond met een schofthoogte van 58 – 65 cm. (De schofthoogte is de afstand vanaf de bovenzijde van het schouderblad van de hond tot aan de grond). De hond is zwart-wit van kleur. De kleurverdeling van de vacht varieert van zwart witte platen, stippen tot zwart schimmel. De vacht is lang, glad en golvend met een bevedering aan voor, en achterpoten.

Het haar aan de staart is lang en vormt een zogenaamde vlag. De hond heeft lange, hangende oren met lang haar aan de rand waardoor de oren langer lijken dan ze zijn. De rug van de hond mag niet te lang zijn. Ideaal is dat de rug van schouderblad tot staart aanzet even lang is als de schofthoogte. In die verhouding toont de Grote Münsterlander zich als een stevige “geblokte” hond.

GEZONDHEID

Heupdysplasie en erfelijke oogafwijkingen zijn de meest voorkomende gezondheidsproblemen binnen dit ras. Het fokbeleid van de rasvereniging stelt dat ouderdieren waarmee gefokt wordt op beide punten onderzocht moeten zijn. Het onderzoek naar erfelijke oogafwijkingen moet elk jaar worden herhaald. Andere (erfelijke) gezondheidsproblemen doen zich niet of nauwelijks voor.

RASKEUZE

Als hij voldoende beweging en aandacht krijgt, kan de Grote Münsterlander uitstekend als huishond gehouden worden. De Grote Münsterlander heeft een levendig karakter, zonder nerveus te zijn. Hij is passievol , vrolijk, schrander en dapper. Hij is beslist geen “doetje”. De Grote Münsterlander heeft een goede en uiteraard consequente baas nodig. Doet u een beroep op de jachtkwaliteiten van de hond dan zult u versteld staan van de passie en slimheid waarmee hij wild opspoort en apporteert. Als u de nodige tijd aan de opvoeding van de hond wilt besteden en aan de dagelijkse beweging heeft u aan de Grote Münsterlander een onvergetelijke metgezel.

TRAINING

Grote Münsterlanders zijn slimme honden met veel eigen initiatief. Ze vinden snel oplossingen voor problemen die ze tijdens de jacht tegenkomen. Deze honden hebben beslist een dosis hersengymnastiek nodig, zeker als ze nog jong zijn. Leer de hond genoeg nieuwe dingen, dan krijgt u er een rustige en stabiele hond voor terug. Als ze gezond zijn, kunnen honden van dit ras tot op hoge leeftijd hun werk verrichten.

ALGEMENE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

Grote Münsterlanders zijn vrolijke en dappere honden die snel leren en graag werken. Ze zijn vrij hard voor zichzelf, moedig en beschikken over een groot uithoudingsvermogen. De hond past zich probleemloos aan verschillende werkterreinen aan.

Honden van dit ras zijn beslist geen ‘doetjes’ en hebben een baas nodig die consequent en doortastend te werk gaat, zonder hard te zijn. Grote Münsterlanders willen graag samen met de baas aan de slag. Als u kiest voor dit ras, kiest u voor een actieve hond met veel zelfstandigheid.

Grote Münsterlanders zijn beslist waaks. Het eigen terrein wordt verdedigd tegen onbekenden als de baas er niet is.

Grote Münsterlanders zijn generalisten: veelzijdig inzetbare jachthonden. Ze hebben een redelijk vlotte zoekwijze en staan het wild vast voor. Honden van dit ras zijn goede apporteurs, zowel op het land als uit het water. Daarnaast worden deze honden vaak succesvol ingezet op de nazoek van grofwild. Grote Münsterlanders volgen een spoor van aangeschoten wild vasthoudend en zijn niet snel van iets onder de indruk: het stellen van roodwild gaat ze over het algemeen goed af.

BEWEGING

Honden van dit ras hebben veel beweging nodig en zwemmen graag. Meelopen naast de fiets is, mits hij oud genoeg is, heel goed voor de hond. Dat kost u ongeveer een uur per dag. Geef de hond daarnaast ongeveer 20 minuten per dag mentale uitdagingen in de vorm van trainen en/of het aanleren van nieuwe dingen.

Zeker na een dag jagen, of na een wandeling in het bos, is een eigen plek in een ren of bijkeuken/garage ideaal om de hond op te laten drogen en het vuil uit de vacht te laten ‘vallen’. Dit kan irritatie over vuil in huis voorkomen.

Deze passievolle en schrandere honden willen graag voor u aan de slag.

RASVERENIGING

Nederlandse Grote Münsterlander Vereniging
http://www.grotemunsterlander.nl